Inloggen
overlay graphic

Voor het voeren van een goede praktijk hanteert KBNT altijd het advies: het neerzetten van een stevige basis. Wanneer de basis volgens de juiste richtlijnen is vormgegeven kan er met plezier en professionaliteit worden gewerkt. Op deze pagina treft u de nodige informatie aan die u als advies kunt meenemen bij het vormgeven van uw praktijk. Onze kennis en ervaring over een aantal onderwerpen waar veel van ons en ook u mee te maken hebben. Doe er uw voordeel mee.

Praktijkregels

Het werken met een behandelplan wordt in de complementaire zorg regelmatig als lastig ervaren. Voor de zorgverlener is bij aanvang van een behandeltraject niet altijd te omschrijven hoe dit traject er precies uit gaan zien. Of wat de uitkomst van de voorgestelde therapie zal zijn. Vaak wordt per sessie bekeken wat er nodig is. Hierdoor is het uitdagend om voor aanvang van de zorg concrete afspraken te maken en deze op papier te zetten. Maar parallel hieraan lopen de verwachtingen tussen de cliënt en zorgverlener en andersom, welke vaak al bij het eerste gesprek - de intake - besproken worden. Het is raadzaam om de cliënt deze onderwerpen schriftelijk of via mail mee te geven.

Shutterstock 1039942015 edit

Algemene voorwaarden

U kent ze wel, de kleine lettertjes die u tegenkomt onderaan een contract of een gesloten overeenkomst, beter bekend als de algemene voorwaarden. Iedere onderneming of praktijk wordt geadviseerd deze te hanteren bij het uitvoeren van een zakelijke dienstverlening. Zeker wanneer de betreffende ondernemer regelmatig met verscheidene opdrachtgevers, klanten en leveranciers op dezelfde manier zakendoet, is het devies om algemene voorwaarden te hanteren. Zorgverleners in de complementaire zorg zijn hierin geen uitzondering maar juist een voorbeeld. Maar waarom hechten we zoveel waarde aan die algemene voorwaarden? Hieronder noemen we een aantal redenen waarom u te allen tijden algemene voorwaarden voor uw praktijk voorwaarden moet (laten) opstellen.

Bij het gebruik van algemene voorwaarden moet u niet te lang stilstaan, het zijn afspraken die u standaard wilt opnemen bij het aangaan van een overeenkomst. Het voorkomt dat u bij iedere nieuwe overeenkomst opnieuw in gesprek moet gaan over zaken als betalingsvoorwaarden, de termijn voor het annuleren van afspraken, de klachtenprocedure, de behandelovereenkomst etc. Wanneer de Algemene Voorwaarden op orde zijn en standaard worden gehanteerd bespaart dit kostbare tijd voor u als ondernemer. U kunt ze immers gelijk meesturen bij de (standaard)afspraken. Hierbij geldt natuurlijk wel dat degene met wie u een overeenkomst sluit, uw algemene voorwaarden accepteert. Het verkrijgen van dit akkoord op uw algemene voorwaarden door uw cliënten/patiënten kunt u opnemen in de behandelovereenkomst die voorafgaand aan de eerste behandeling getekend wordt. Zo slaat u gelijk meerdere vliegen in één klap.

Helaas is de realiteit dat bijna niemand de algemene voorwaarden leest, terwijl deze toch een belangrijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Want in de algemene voorwaarden staan namelijk de rechten en verplichtingen van de bij de bijeenkomst betrokken partijen uitgewerkt. Wanneer tijdens de overeenkomst een van de partijen zich niet aan de verplichtingen uit het contract houdt komt al gauw het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Wanneer u als ondernemer standaard uw algemene voorwaarden hanteert en ook duidelijk kenbaar maakt deze te hanteren beschermt u automatisch uw onderneming/praktijk tegen de mogelijke risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Het verkleint als het ware het risico van juridische conflicten. De uitspraak ‘better safe than sorry’ bestaat niet voor niets! U doet er verstandig aan om bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in uw algemene voorwaarden.

Beatriz perez moya XN4 T2 PVU Ugk unsplash
Voorbeeld Algemene Voorwaarden Praktijk *

*aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Behandelovereenkomst

Wij hebben een voorbeeld behandelovereenkomst opgesteld conform wetgeving WGBO.

Shutterstock 1249028278 edit
Voorbeeld behandelovereenkomst *

*aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Website

Tekst

Veel cliënten zoeken op het internet naar een zorgverlener. Een website is een belangrijk middel om de praktijk onder de aandacht te krijgen.

Iedere beroepsvereniging stelt verschillende vereisten wat betreft vermeldingen op de website. Laat u hierover goed informeren. Ook zullen zij goed advies kunnen uitbrengen wat wel en niet handig is om op een website te vermelden.

Zorg dat uw website past bij wie u bent en wat uw praktijk te bieden heeft. Maak het persoonlijk en laat zien wie u bent.

Wat enorm belangrijk is mee te nemen in uw gedachtengang bij het maken van de teksten op de website, is dat de meeste cliënten niet dezelfde kennis en ervaring hebben als u op het gebied van holistisch werken en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Woorden en uitleg wat voor u vanzelfsprekend is, kan voor iemand anders een heel andere betekenis hebben.

Wanneer u veel kennis en ervaring heeft in het verhelpen van bepaalde gezondheidsklachten en/of ziektebeelden, is het raadzaam dit te benoemen op uw website.

Het komt sterker over dat uw werk/therapievorm bij de benoeming van concrete gezondheidsklachten als dat het voor bijna alle voorkomende klachten kan helpen. Het is krachtiger om keuzes te maken en deze te communiceren.

Verder is het aan te raden om in ieder geval naast de informatie over de behandelingen ook klacht- en tuchtrecht, de privacyverklaring en uw aansluitnummer en/of logo van uw beroepsvereniging te benoemen. Veel beroepsverenigingen zullen dit ook als eis stellen.

Zorg dat de vindbaarheid van uw website (SEO) op orde is. Tips over vindbaarheid kunt u terugvinden bijvoorbeeld op de website van jouwweb.

Veel bezoekers neigen een website weg te klikken wanneer er te veel tekst op een website staat. Houd de teksten kort en bondig. Foto’s zijn leidend op uw website. Gebruik ze veel. Uit onderzoek is gebleken dat men langer op een website blijft en de inhoud gaat lezen wanneer er aantrekkelijk beeld zichtbaar is.

Ontwerp

Een website maken en ontwerpen is niet voor iedereen weggelegd. We merken dat veel zorgverleners hier als een berg tegenop zien. Toch zijn er tegenwoordig makkelijke manieren om een eigen website te creëren.

Zo zijn er bedrijven als jouwweb of jimdo die templates klaar hebben waaruit gekozen kan worden en naar eigen wens gemaakt kunnen worden. Bij deze bedrijven brengt u ook de hosting onder. Deze hosting is jaarlijks iets duurder, temeer omdat u ook betaalt voor de template, hosting en updates met betrekking tot veiligheid. Echter is er wel goed nagedacht over een responsive design (een website ontwerp wat bijvoorbeeld goed werkt op de Iphone en Ipad). Ook is er nagedacht over de SEO (uw vindbaarheid online).

Wanneer u zelf handig bent met de computer, kan het een goedkopere keuze lijken een website zelf te bouwen met bijvoorbeeld WordPress. Het is een populair programma bij gebruikers, maar let op, ook bij hackers. Deze vorm van website bouwen kan tijdrovend zijn. U dient regelmatig updates bij te houden en bij te werken op uw website.

Een derde optie is het uitbesteden van het ontwerp aan een programmeur. Dit kan een wat duurdere optie zijn, echter krijgt u daarvoor een geheel eigen ontwerp en er kan naar uw wens alles geplaatst worden. Uw website krijgt daardoor een unieke uitstraling. Tegenwoordig bouwen programmeurs standaard websites met een responsive design.

Wanneer u uw website uitbesteedt, is het raadzaam belangrijke zaken te bespreken zoals hoe de website aangepast kan worden. Denk hierbij aan de wens om kleine tekstuele aanpassingen zelf te doen, of geheel uit te besteden. Bespreek ook de vindbaarheid van uw website (SEO).

Fabian irsara 67l Quj B14w unsplash