Inloggen
overlay graphic

KBNT heeft als doel de zorgverlener bewust te laten worden voor het voeren van een goede praktijk. Professionaliteit en de daarbij behorende vereisten zijn daarbij ons uitgangspunt. Wanneer de praktijk nog niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, dan wordt met de zorgverlener afgesproken binnen welke termijn het op orde moet zijn. Dit koppelen we ook weer terug naar de betrokken opdrachtgever.

Binnen KBNT doen wij er alles aan om onze zorgverleners het bewustzijn te geven voor het voeren van een professionele praktijk. En alles wat hiervoor nodig is. Allereerst maken we een situatieschets van de actuele praktijksituatie. Wanneer blijkt dat de praktijk nog niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, maken we samen met de betreffende zorgverlener een plan van aanpak hoe tot verbetering van de vereiste kwaliteit te komen en tevens, binnen welke termijn dit op orde moet zijn. Dit alles in overeenstemming met de betrokken opdrachtgever.

Shutterstock 1039942015 edit

Invulling van de visitatie:

1

Voorafgaand aan de visitatie wordt de zorgverlener voorzien van informatie en uitgenodigd voor een afspraak voor het bezoek aan de praktijk door KBNT, waarna deze afspraak wordt ingepland.

2

Vervolgens ontvangt de zorgverlener het verzoek een digitale vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de vragenlijst worden besproken tijdens het bezoek.

3

Na afloop ontvangen zowel de zorgverlener als de beroepsvereniging een rapportage hiervan.