Inloggen
overlay graphic

Sinds 25 mei 2018 geldt er voor de gehele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen tegen het verstrekken van persoonsgegevens. En daarmee dwingt de AGV organisaties om goed na te denken hoe zij deze gegevens beschermen.

De grootste wijziging die de AVG dan ook met zich meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of ondernemer zal moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG. Dit wordt verwacht middels het toepassen van de benodigde documentatie in de praktijk.

In de checklist privacy wordt een groot deel van deze documenten benoemd, de meest belangrijke hebben we alvast voor u uitgelicht in de voorbeelden.


Shutterstock 1249028278 edit
AVG Checklist * Voorbeeld privacy verklaring * Voorbeeld verwerkersovereenkomst *

*aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.