Inloggen
overlay graphic

Sinds 1 juli 2013 geldt de “Wet meldcode”. Alle zorgaanbieders dienen over een stappenplan te beschikken voor het geval u te maken krijgt met vermoedens van huiselijk geweld.

Wanneer u vermoedens hebt van geweld in huiselijke kring of kindermishandeling helpt een stappenplan om te bepalen wat u kunt doen. Belangrijke onderdelen in dit plan zijn het in kaart brengen van de signalen, intercollegiale bespreking en advies inwinnen van professionele instanties. Vervolgens zal de zorgverlener de keuze moeten maken of het vermoeden van huiselijk geweld wel of niet gemeld wordt.

Meer informatie over een dergelijk stappenplan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk tevens de website van Veilig Thuis. Hier vindt u de contactgegevens van de lokale organisatie die u kunt bellen voor aanvullend advies of wanneer u vragen heeft. Ook treft u hier informatie aan over wat er onder mishandeling wordt verstaan en over signalen van mishandeling. Wilt u meer lezen over welke signalen mogelijk kunnen duiden op geweld in huiselijke kring, gaat u dan naar de website van Kadera.

Tot slot kunt u hier een mooi voorbeeld downloaden van een signalenkaart van de meldcode die informatie geeft over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nathan dumlao 6dmx8 Ynk P Go unsplash
Signalenkaart