Inloggen
overlay graphic

Voordat een zorgverlener een minderjarige mag behandelen (onder de 18 jaar) stelt de WGBO dat beide ouders of voogden die het ouderlijk gezag hebben, toestemming dienen te geven.

Wanneer slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag heeft geldt uiteraard dat toestemming van alleen deze betreffende ouder of voogd voldoende is. Naast het moeten verlenen van toestemming speelt de vraag of de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming bij de zorgverlener ligt, of bij de betreffende ouder die de minderjarige vergezeld naar de afspraak. De KNMG heeft hier een artikel over geschreven.

Shutterstock 1249028278 edit