Inloggen
overlay graphic

Onderdeel van de Wkkgz is VIM, Veilig Incident Melden.

Zorgverleners dragen de plicht om eventuele incidenten te registreren en indien dit gevolgen heeft gehad voor een cliënt/patiënt er ook een melding van gemaakt wordt in het behandeldossier.

Voor dit onderdeel is de wet VIM (Veilig incident Melden) in het leven geroepen. Is er sprake van het feit dat een cliënt/patiënt ernstige gevolgen heeft ondervonden, dan moet het incident zelfs gemeld worden bij IGZ. Bij een incident zonder merkbare gevolgen blijft dit dus beperkt tot het registreren en het bespreken van het incident. De registratie kan de zorgverlener zelf op een daarvoor aangewezen plek bewaren of het kan (anoniem) geregistreerd worden op www.vim-digitaal.nl.

Het doel van de VIM is leren van (potentieel) gevaarlijke situaties. Dat is tevens de reden waarom incidenten met collega’s besproken moeten worden. Zodat er discussie ontstaat over wat er gedaan kan worden om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

In het document Praktijkgids Veilig Incident Melden (VIM) staat uitgebreid beschreven op welke wijze de VIM toegepast kan worden in organisaties. Daarnaast wordt uitvoerig beschreven wat de doelstellingen zijn van de VIM.

Shutterstock 1249028278 edit
Praktijkgids vim * VIM registratieformulier *

*aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.