Inloggen
overlay graphic

Wanneer u besluit een website te ontwikkelen ter ondersteuning van de communicatie vanuit uw organisatie of praktijk beschikt de wet over een aantal bepalingen over de inhoud van een website.

De website hoort voorzien te zijn van: de naam van de praktijk (zoals deze staat ingeschreven bij de KvK), het adres van de praktijk, het email adres van de praktijk, het Btw ID nummer en het KvK nummer. Het Btw ID nummer en het KvK nummer hoort tevens op alle bedrijfscorrespondentie vermeld te worden (behalve op reclame uitingen). Meer informatie hierover leest u op de website van de Autoriteit Consument en Markt en op de website van het Ondernemersplein van de KvK.

Vanuit diverse zorgverzekeraars (o.a. Menzis) wordt gesteld dat de gehanteerde tarieven openbaar moeten zijn. Een website lijkt dan de meest logische plek om de tarieven op te vermelden. Wij adviseren dat ook ten zeerste deze te vermelden.

Naast het vermelden van alle bedrijfsgegevens mogen er geen “oneerlijke handelspraktijken” gebruikt worden. Dat houdt in dat u geen oneerlijke informatie mag geven die de consument mogelijk misleidt. Zoals iets gratis aanbieden waar uw cliënt later alsnog voor moet betalen. Ook stellen de zorgverzekeraars en de beroepsverenigingen een paar criteria.

Houd de informatie op uw website gebaseerd op feiten, niet op meningen.

Indien uw website vermeldt dat uw behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen, dan moet het voor de cliënt in ieder geval duidelijk zijn welke behandelingen vergoed kunnen worden. Maar daarnaast moet ook duidelijk vermeld worden welke behandelingen niet vergoed worden door de zorgverzekeraars (indien van toepassing).

Voor meer informatie over oneerlijke handelspraktijken, kijkt u op de website van het ondernemersplein.

Markus winkler j2t Ex QL Oy A unsplash