Inloggen
overlay graphic

Beroepsverenigingen stellen niet zonder reden criteria voor aangesloten zorgverleners. Het is bij het verlenen van zorg belangrijk dat uw cliënt/patiënt er op kan vertrouwen dat de zorg professioneel en veilig aangeboden wordt. Door het stellen van de criteria wordt de voor cliënten noodzakelijke zekerheid gewaarborgd. Een belangrijk onderdeel van de criteria die gesteld worden door beroepsverenigingen zijn de wettelijke bepalingen. Zorgverleners worden namelijk ook vanuit overheid en zorgverzekeraars aan eisen onderworpen. De criteria van de beroepsverenigingen kunt u vinden op de websites van de instanties zelf. Onderstaand leest u meer informatie over relevante wet- en regelgeving:

WGBO:

De Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen alsmede die van de zorgverlener omschreven. Het betreffen hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De volledige wetteksten zijn via deze link terug te vinden. Het gaat om Artikel 446-468 van BW7.



Scott graham OQM Zw Nd3 Th U unsplash
Voorbeeld behandelovereenkomst * Voorbeeld waarnemingsovereenkomst *

*aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.