Inloggen
overlay graphic

Goede zorg is voor iedereen van belang en de overheid ziet erop toe iedereen deze ook krijgt.
Daarom heeft de overheid in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) die op 1 januari 2016 van kracht is gegaan vastgelegd wat deze goede zorg inhoudt. Zo ook wat de procedure inhoudt wanneer een individu klachten heeft over de ontvangen zorg.

Het doel van de Wkkgz is dat er openheid bestaat over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg zodat zorgverleners hiervan leren. Om zo samen de zorg te verbeteren.

Nieuw in deze wet is de expliciete vermelding dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Inhoudelijk omschrijft deze wet o.a. het recht van de cliënt – op verzoek – op informatie over de kwaliteit, tarieven en ervaringen van andere cliënten, of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is en de wachttijd.

En dat bij het aanstellen van nieuwe zorgverleners (bijvoorbeeld in loondienst) de zorginstelling verplicht is onderzoek te doen naar het voormalig functioneren van deze betreffende personen.

Per 2017 is het verplicht zijn dat iedere zorginstelling (en ook iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris aanstelt en aangesloten is bij klachtrecht (in de complementaire zorg lijkt het aannemelijk dat dit door de beroepsvereniging en/of de koepels geregeld gaat worden.) Een collectief dat over het algemeen geregeld wordt door de beroepsvereniging. Indien iemand niet is aangesloten bij een beroepsvereniging zal hij of zij dit zelf moeten regelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KvK.

Voor meer informatie heeft de overheid een brochure ontwikkeld over Wkkgz en de complementaire zorg. Deze kunt u hier downloaden.

Shutterstock 1249028278 edit